Venstre for velfærdsforbedringer R...Pressemeddelse:Venstre for velfærdsforbedringer – imod skatteforhøjelseBørn- og Unge samt Ældre- og Handicapudvalget har tirsdag haft udmøntning af Odense Kommunes budget for 2017 på dagsordenen.Venstre har – sammen med DF og K – af indlysende årsager stemt imod at udmønte den af rød blok med et snævert flertal gennemførte s [...]

Pressemeddelelse: Venstre lytter – og...Venstres budgetforslag, der i forvejen omfattede omprioriteringer på ca. 550 mio. kr. over 4 år, er blevet endnu mere omfangsrigt. Efter at have lyttet til de øvrige partiers ønsker og forslag ved byrådets 1. behandling af budgettet for 2017, har Venstre idag indsendt et udvidet budgetforslag til 2. behandlingen i Odense Byråd. Venstres rådma [...]

Venstres budgettale 2017Den blå vej – og den røde vej Lidt om flertal, mindretal og demokrati ”Der findes et sted her i landet et sogneråd i hvilket der er to grupper, en flertalsgruppe på 7 medlemmer og en mindretalsgruppe på 4 medlemmer. Flertallet er således solidt, og der er ingen grund til at tro, at det skulle kunne rokkes i de første mange år. I møderne går d [...]

Venstres Budgetforslag 2017Venstres budgetforslag 2017 1. Indledning Venstre stiller en række af forslag til omprioritering, der tilsammen frigør et provenu i størrelsesordenen 123 mio. kr. i 2017, 164 mio. i 2018, 146 mio. i 2019 og 117 mio. kr. i 2020 og fremover. Neden for gennemgås de væsentligste af disse, der endvidere fremgår af hovedoversigten i bilag 1. Baggr [...]

PRESSEMEDDELELSE: Venstre og DF prior...På Børn- og Ungeudvalgsmødet i Odense Kommune tirsdag vedtog et snævert flertal bestående af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre at gennemføre besparelser på bl.a. Folkeskolen (pulje til skoler med høje klassekvotienter), fjerne tilskuddet til de frie skolers forårs-SFO, og at lukke Jernalderlandsbyen. Efterføl [...]

Venstres forslag til Børn- og Ungeudv...Det handler om hverdagen Venstres forslag til Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 skal ses i lyset af vores generelle syn på Odense Kommunes økonomi og budget 2017. Vi ønsker at fokusere på og prioritere hverdagen og hverdagens fundament; ikke mindst for alle de almindelige odenseanere, der går på arbejde hver dag og betaler den skat, [...]

Pressemeddelelse: Venstreordfører: Ud...På baggrund af TV2’s serie ”Moskéerne bag sløret” opfordrer Venstres politiske ordfører i Odense byråd nu til, at religiøse forkyndere, der opfordrer til socialt bedrageri, vold, skatteunddragelse eller prædiker imod demokratiet, udvises. ”Religiøse forkyndere har en særligt forpligtelse til at være loyal mod lovgivningen og danske værdier”, [...]

Ligeværd kan ikke gradbøjesDen 8. marts var det kvindernes internationale kampdag, og jeg benyttede blandt andet dagen til at sende en varm tanke til de mange kvinder – og mænd – som har kæmpet hårdt for den ligestilling, som de fleste af os nyder godt af i dag. Desværre er det nødvendigt med tilføjelsen ”de fleste af os”, for der er miljøer i Danmark og Odense, hvor l [...]

Odense bør satse på e-sportsfestivalOdense er en by med masser af fritids- og kulturtilbud – uanset, om du er til sport, kunst, film eller teater. Samtidig er Odense en by med viden og virksomheder inden for robotter og teknologi. Vi har et spændende sammenfald mellem en aktiv fritidspolitik og en højteknologisk industri, og derfor mener jeg, at det er helt oplagt at gøre tanke [...]

PRESSEMEDDELELSEOppositionspartier: Vil ikke berede vejen for en skatteforhøjelse Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti har på baggrund af borgmesterens invitation til forligspartimøde mandag drøftet partiernes syn på den økonomiske situation i Odense Kommune. Afviser skatteforhøjelse Partierne er enige om at afvise en skatteforhøjelse. Lø [...]

Generalforsamling Venstre Paarup Koru...Foreløbig dato og sted. Paarup Sognegaard, Solgårdsvej 40, Tarup, 5210 Odense NV. Onsdag den 24. februar 2015 kl. 19.30. Mød vores byrådsmedlem Mark Grossmann, folketingskandidat Marlene Ambo-Rasmussen samt byråds- og regionsmedlem Region Syd Danmark Bo Libergren. Vel mødt bestyrelsen.

Bliv klædt på med fakta og argumenterVenstre anbefaler et “ja” ved folkeafstemningen den 3. december om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Et “ja” vil styrke Danmarks politi og sikre et effektivt samarbejde om tyvebander, narko og børneporno. Som det regeringsbærende parti bliver Venstre helt central i den kommende kampagne. Derfor invi [...]
Nyheder fra Venstre